Napoleon på Elba

Aggiungi

Condividi

Prenota

Hotel Ilio

Hotel of the year

Elba: en Kejserlig exil

En kort vistelse, men som lämnade betydande spår i Ön:s liv

4 maj 1814: tvåhundra år har gått sedan Napoleon landsteg på Ön Elba och hissade sin flagga på Portoferraios högsta punkt. En fana utformad av Kejsaren själv och som ännu idag är Elbas flagga: vit med ett rött band, där tre gyllene bin har lagts till.

Kommendant och härförare med stor karisma, Napoleon bortsett från hans segrar, fick även erfara de hårda nederlagen, som det förödande fälttåget i Ryssland och förlusten i Leipzig som dock ledde honom till att tillbringa sin tid i exil i den Toskanska skärgårdens juvel.

Det var den 31 mars 1814 som Englands, Preussens, Rysslands och Österikes krigshärer tågade in i Paris och tvingade Napoleon att skriva under en akt om abdikering från Frankrikes tron och den 11 april med Fontainebleus traktat blev det bestämt att Elba skulle bli hans furstendöme, med en årlig pension på två miljoner frank, som i verkligheten aldrig nådde honom. Napoleon tog farväl av det kejserliga gardet och riskerade nästan att bli lynchad, han tog sig genom södra Frankrike och gick ombord på ett skepp i Marseille. Den 3 maj kom Napoleon in i Portoferraios bukt, ännu ovetandes om hur han skulle bli mottagen och hur hans liv på Ön skulle te sig. Den 4 maj tog den officiella ilandstigningen plats på piren mitt emot Porta a mare.

I verkligheten blev han mottagen av Elbas befolkning med stor entusiasm och hans uppehälle ledde till en stor glädje för hela Ön. Napoleon beslutade, för hans logis skull, att upprusta några av de administrativa byggnaderna som användes till varierande ändamål, belägna mellan fortet Stella och fortet Falcone, det nuvarande komplexet som utgör Palazzina dei Mulini. Han anpassade dessutom Villa di San Martino, i närheten av Portoferriao, till en privatbostad. Även om kejsarinnan Maria Luigia aldrig kom till Elba, så var Napoleon aldrig ensam, hans polska fascinerande älskarinna, Maria Walewska, kom och hälsade på honom under några dagar, åtföljd av sin syster och sin bror, de nådde Elbas kust tillsammans med dennes son som hon fått tillsammans med Kejsaren, den lilla Alexander, och de spenderade sin vistelse i Madonna del Monte, där Kejsaren älskade att ägna sin tid åt vila och inspiration. Alltid vid hans sida fanns istället hans mor, för vilken Napoleon lät upprusta en bostad nära Palazzina dei Mulini, i huset Vantini på Via Ferrandini, där en minnessten ännu påminner om den betydande gästens närvaro.

Den tredje kvinnan som förnöjde Napoleons dagar på Elba var Paolina Borgese, hans syster. I sanningens namn så muntrade den vackra Paulette inte bara upp sin bror utan även det sociala livet på Elba genom att ha med sig hovdamer, sömmerskor, modet, koketteriet, maskeradbalerna och de parisiska festerna till sitt nya lilla hov. Hon fyllde villans miljöer med blommor, burar, fåglar och småprydnader, Palazzina dei Mulini, som ursprungligen var menad för Maria Luisa, allt enligt sin egna nyckfulla smak, för att skapa sitt egna ”sagolika palats”.

Förutom upprustningen av dessa byggnader så förde Napoleon med sig förbättringar även av offentlig karaktär: han ägnade sig åt herrelösa hundar, offentlig hygien, byggnation av nya vägar. Portoferraios hamn fick ett anmärkningsvärt upplyft, tillströmningen av skogshuggare som ville lära känna Kejsaren var ansenlig, förutom den stora kvantitet av handelsvaror och livsmedel som var nödvändiga för hovet och militärens försörjning så ökade kommersen betydligt och Portoferraio drog särskild nytta av detta.

Under tiden gjorde den europeiska politiska situationen Kejsaren orolig, han blev faktiskt varnad om att man under Wienkongressen hade framfört ett förslag om att omplacera honom, och han tvingades att planera en ny flyktplan, den här gången från Ön Elba. Napoleon lämnade därför, i hemlighet, Elba den 26 februari 1815 – efter mindre än ett års uppehälle- i slutet av Karnevalbalen på Teatro dei Vigilanto, som han hade återvunnit ur den vanhelgade kyrkan Chiesa del Carmine. och som ännu idag används som Elbas teater.

Elbas befolkning förblev väldigt fästa vid Napoleons figur, så pass att han varje år firas den 5 maj med en mässa i hans ära i kyrkan Chiesa della Reverenda Misericordia i Portoferraio, det pågående året är särskilt dedikerat till hans minne eftersom det är 200-års jubileum sedan Napoleon steg i land på Ön Elba. Ett gynnsamt tillfälle att förutom att återuppleva historiska ögonblick och att öppna upp portarna till monument och palats som tack vare honom blev upprustade, även kan användas för att belysa egenheter som hans favoriträtter, hans vanliga promenadstråk och vilka utsikter han gillade att betrakta.

Hotel Ilio Hotel of the year
Ankomst

Unexpected hotels

Book your hotel
Ankomst
Inizio pagina