Elba och dess historia

Aggiungi

Condividi

Prenota

Hotel Ilio

Hotel of the year

Vad som hänt på Elba under historiens gång: från bronsåldern till Napoleon

Det är inte lätt att hitta ett stycke land mitt i havet, som har en lika rik och strävsam historia att berätta som Elba. De allra tidigaste berättelserna om Elba härstammar från en avlägsen epok, under vilken historia och legend är oupplösligt förenade. Ön har varit bebodd sedan bronsåldern och den besöktes av de äldsta Medelhavsfolken: av grekerna, av etruskerna, av ligurerna, av romarna och sedan genom alla tidsåldrar ända fram till vår tid, av saracener, av pisaner, av barbarer, av familjen Medici och av olika europeiska herravälden.

Elbas öde har alltid avgjorts av två faktorer: dess strategiska position i Tyrrenska havet och dess rikedom på mineraler, förutom för dess skönhet och milda klimat. Här landsteg Jason i jakten på guldskinnet och än idag finns Argonauternas skepp återgivet mitt på Portoferraios vapen. För etruskerna utgjorde underjordens resurser en outsinlig källa av rikedom och Elbas järn bidrog till att deras kultur blomstrade. Romarna uppskattade Elba för dess järn, men även för dess välgörande leror, om dettas vittnar en av de två rika patriciervillorna som man funnit på ön, vars rester ligger i närheten av den nuvarande termal-byggnaden.

Under medeltiden dominerades ön av pisanerna, om detta vittnar några viktiga och suggestiva byggnader som uppfördes i försvarssyfte och som visar på öns strategiska värde. Därpå följer Appianernas herravälde och Cosimo de’ Medici, som uppförde sin “Cosmopoli” (idag Portoferraio) på resterna av den romerska Fabricia, omringad av kraftiga murar, som senare skulle rädda invånarna från piratinvasionerna.

Spanjorerna slog sig ned i Porto Azzurro och även de byggde upp en imponerande konstruktion till sitt territoriums försvar, San Giacomo fortet, numera ett fängelse, som än idag dominerar den leende ön. Men Elba var av intresse även för engelsmän, tyskar och fransmän, vilka utmanade varandra med diplomati och med vapen för att lägga beslag på ön.

Men det blev Napoleons korta exil, han stannade i tio månader på ön före sitt sista 100 dagars äventyr, som gjorde ön berömd och som placerade den på världskartan. Bonaparte lämnade ett väsentligt avtryck i detta lilla rike (låt oss dra oss till minnes att han blev Elbas härskare och inte en endast en simpel fånge som på Sankt Helena).

Elba är rik på vittnesbörd om sitt oroliga förflutna: arkeologiska fynd, militära byggnader, residens från napoleontiden och i havet, längs kusterna, upptäckten av ett flertal skepp, som transporterade vin från Elba till de viktigaste platserna runt Medelhavet. Ön erbjuder således intressanta studiemöjligheter för historiker och arkeologer och för alla de som tycker det är roligt att undersöka vittnesmål från det förflutna.

Hotel Ilio Hotel of the year
Ankomst

Unexpected hotels

Book your hotel
Ankomst
Inizio pagina